What is the ThetaHealing® technique?

About The Healing Technique

The ThetaHealing meditation technique was created by Vianna Stibal in 1995 during her own personal journey back to health. Her original book details her personal healing journey and her connection to the Creator utilizing her meditation technique.

The ThetaHealing technique is a meditation technique utilizing a spiritual philosophy with the purpose of improvement in mind, body and spirit while getting closer to the Creator of All That Is.

It is a focused prayer to the Creator and allows you to train your mind, body and spirit to clear limiting beliefs and live life with positive thoughts, developing virtues in all that we do.

Through meditation and prayer, the ThetaHealing Technique creates a positive lifestyle.

The ThetaHealing technique is always taught to be used in conjunction with conventional medicine. It teaches how to put to use one’s own natural intuition, relying upon the unconditional love of the Creator Of All That Is to do the actual “work.”

We believe by focused prayer utilizing a “Theta” and “delta” brainwave (incorporating physics and quantum physics), you can actually witness the Creator Of All That Is to create instantaneous physical and emotional wellbeing.

We have learned that through the ThetaHealing Technique, intuitive abilities can be used to bring about spontaneous changes and physical and emotional wellbeing.

To Learn more about the ThetaHealing technique, visit www.thetahealing.com

ThetaHealing Basic DNA

De kern van deze opleiding is de beoefening van technieken die je in staat stellen levenspatronen te veranderen die op hun plaats worden gehouden door kern-, genetische, historische en zielsovertuigingen, hetzij zelf toegebracht of extern opgelegd. ThetaHealing zorgt ervoor dat oude overtuigingen worden losgelaten en vervangen worden door blijvende  positieve gevoelens.

ThetaHealing Advanced DNA

Tijdens deze opleiding heeft er een verdieping plaatsgevonden van wat ik eerder heb geleerd bij de Basis DNA, waardoor readingen en healingen nog sterker zijn geworden. Hierdoor kan het helingsproces tijdens een sessie nog sneller gaan, zodat er meer oude overtuigingen gerecreëerd en losgelaten kunnen worden.

My name is Marit Bogaard, and I am certified in the ThetaHealing® technique as a Basic and Advanced Practitioner.

Wil je ervaren hoe het is om los te komen uit je oude verhaal?

De verandering ligt buiten je comfortzone, zeg Ja, en ervaar hoeveel ruimte je maakt om te doen wat je werkelijk wilt